E S T Ä   P E R U U T T A M A T O N   S U K U P O L V I E N   V I R H E :   T O I M I   N Ä I N

LEMMINKÄINEN RÄJÄYTTÄÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN VIHERKEHÄN?

Lemminkäinen Infra Oy hakee lupia avata valtava avokivikaivos täysin sopimattomaan paikkaan, keskelle luonnonsuojelualueita ja pääkaupunkiseudun viherkehää ja maakunnallista viherväylää, Vantaan kaupunkiin, 24 km eduskuntatalolta. Hanke tuhoaisi ja katkaisisi pääkaupunkiseudun viherkehän. Miljoonien kilojen räjähteiden ja kemikaalien vaikutukset kohdistuvat yhtiön suunnitelmassa suoraan viereiseen Lamminsuon luonnonsuojelualueeseen ja Vantaanjokeen.

Tämä peruuttamaton virhe katkaisisi ja tuhoaisi Uudenmaan maakunnallisen viherväylän ja ekologisen käytävän pääkaupunkiseudun viherkehällä Nuuksiosta Keski-Uudellemaalle. Hanke räjäyttäisi viherkehään kuuluvan Königstedtin vuoren kallioylänteen suojelualueiden keskellä.

Yhtiö on hakenut lupia valtavalle avokivikaivokselle Vantaan kaupungilta. Nyt on aika toimia.
Estä tämä sukupolvien mittainen peruuttamaton virhe
ja lähetä mielipide lupapäätökset tekevälle Vantaan kaupungille 4.3.2016 klo 16 mennessä.

Taustatietoa. Yhtiö väittää teetättämissään 606 sivun papereissa, että hankkeelle ei ole tunnistettu esteitä, vaikka hanke on laajasti vastustettu ja paikka on täysin sopimaton, kaavoituksenvastainen ja suojelualueiden ketjulla: avokaivos sijoittuu suoraan viralliselle maakunnalliselle viherväylälle. Kaavoituksesta, viherväylästä ja suojelualueista viis? Miljoonia kiloja kemikaaleja ja räjähteitä. Luonnon lopullinen ja totaalinen tuho. Valumat suoraan viereiselle Lamminsuon luonnonsuojelualueelle ja Vantaanjokeen. Pääkaupunkiseudun viherkehä katki lopullisesti. Yhtiö ei tunnista esteinä myöskään sitä, että hanketta ovat vastustaneet aiemmissa vaiheissa Vantaan kaupunki, Nurmijärven kunta, kymmenet asiantuntijajärjestöt ja tuhannet yksityishenkilöt. Havahduttavaa on ymmärtää myös, että yhtiön teetättämät ja maksamat hankkeen YVA-selvitysten "tiedot" on jopa satakertaisesti vääriä ja harhauttavia. Silti yhtiö ajaa avokaivosta suojelualueille kaupunkialueella yhtiön teettämiin ja maksamiin "selvityksiin" vedoten. Näitä viherväylän kallioselänteen kiviä ei edes tarvita: kiveä on markkinoilla yli sadaksi vuodeksi jo toimivista louhoksista ja ylijäämälouheesta. Yhtiö on jopa esittänyt Vantaan omistaman Riipilän metsän luonnonsuojelualueen poistamista kaivoksen edestä.
- halutessanne lisätietoa, tästä etusivulle ja yhtiön teettämiin 606 sivun lupahakemuksiin >>
- yhden sivun tiivistelmä hankkeen YVA-ohjelmaa auditoivasta lausunnosta 2.10.2009 (pdf) >>
- yhden sivun tiivistelmä hankkeen YVA-selostusta auditoivasta lausunnosta 11.6.2010 (pdf) >>

MIELIPITEIDEN LÄHETYSAIKA ON PÄÄTTYNYT 4.3.2016 klo 16. (Mielipidettä ei voi enää lähettää.)

TOIMI NÄIN 1)
Tämä linkki on helpoin ja nopein tapa lähettää mielipide suoraan tältä sivulta ja sähköpostistanne.
Tämä oli käytössä 4.3.2016 asti: avasi sähköpostin kirjaamoon (diaarinumerot valmiina) >>


tai TOIMI NÄIN 2)
Tai lähetä mielipide tai muistutus sähköpostilla tai kirjeitse Vantaan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi (tai Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa) 4.3.2016 klo 16 mennessä. Muistutuksissa on oltava diaarinumerot: ympäristölupahakemus YM/4459/11.01.01.00/2011 ja maa-aineslupahakemus YM/3725/11.01.08.00/2011
Vastustavan mielipiteen voi aloittaa esimerkiksi: Vastustan jyrkästi Lemminkäinen Infran kivilouhoshanketta, diaarinumero maa-aineslupa-asialla YM/3725/11.01.08.00/2011 ja ympäristölupa-asialla YM/4459/11.01.01.00/2011. Vaadin, että maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus hylätään. Mielestäni alueella on maa-aineslain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maa-ainesten ottamisen rajoitteita. Loppuun lähettäjän etunimi sukunimi, katuosoite, postinro ja -toimipaikka, muu mahdollinen yhteystieto.

Varmista kestävä yhteiskunnallinen kehitys ja arvoluonnon säilyminen myös tulevaisuudessa.
(Yhtiön julkiset arvot ja missio >>)