Warning: Undefined array key "pg1" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg2" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg3" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg4" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg5" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg6" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg7" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18

Warning: Undefined array key "pg8" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 18
     TAKAISIN
ETUSIVULLE
KARTANOT
JA TILAT
KYLÄT JA
MILJÖÖT
LUONTO-
KOHTEET
ULKOILU
JA REITIT
GALLERIA
JA KARTAT
IHMISET
KERTOVAT
YHDISTYKSET
JA KERHOT
UUTISET
JA INFO

Warning: Undefined array key "pg1" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 22

Warning: Undefined array key "pg2" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 26

Warning: Undefined array key "pg3" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 30

Warning: Undefined array key "pg4" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 34

Warning: Undefined array key "pg5" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 38

Warning: Undefined array key "pg6" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 42

Warning: Undefined array key "pg7" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 46

Warning: Undefined array key "pg8" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 50

Warning: Undefined array key "pg1" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg2" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg3" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg4" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg5" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg6" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg7" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "pg8" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "kerays" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "medialeikkeet" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61

Warning: Undefined array key "kj" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 61
PALJASTAMME SALAISUUDEN
P A L J A S T A M M E   S A L A I S U U D E N

Keskellä pääkaupunkiseutua piileskelee ilmeisen tuntemattomana säilynyt suuri koskematon viherkeidas ja historiallinen arvomiljöö kulttuurimaisemineen.

Täällä, Königstedtin kunnailla, voitte helposti nauttia hetkisen kiireettömyydstä, samoilla oikeissa syvänvihreissä metsissä, tähystää jylhän kallioisilta vuorilta - tai ulkoilla vihreässä Vantaanjokilaaksossa, hevoshakojen ja vanhojen tilojen pihapiirien värittäessä maisemaa.

Tule jalan, fillarilla, autolla, bussilla tai kanootilla.
Uuden kehäradan valmistuttua näihin idyllisen Lande-Vantaan lähiluonnon maisemiin pääsee myös junalla.

Tervetuloa Königstedtin kunnaille, oikeiden metsien vehmaille maille, virkistymään ja lataamaan rauhaa luonnosta. Tule ja hämmästy - löydä keidas kaupungissa.

Seudun yhdistykset, toimijat, ja ihan oikeat ihmiset

A J A N K O H T A I S T A

Lausunto KHO:lle 16.10.2019
KAKSI KERTAA KIELLETTY ns. RIIPILÄN LEMMINKÄINEN nyk. YIT TEOLLISUUS OY:N HANKE KHO:SSA
YIT ON HAASTANUT VANTAAN KAUPUNGIN JA YHTEISKUNNAN OIKEUDENKÄYNTEIHIN JA AJAA EDELLEEN VALTAVAA AVOLOUHOSTA JA SEN "JÄLKIKÄYTTÖÄ" eli jätetäyttöä LUONNONSUOJELUALUEILLE KESKELLE ARVOLUONTOA JA PÄÄKAUPUNKISEUDUN VIHERKEHÄÄ
- YIT Teollisuus on hävinnyt jo kaksi juridista käsittelyvaihetta ja yhteiskunta ja Vaasan hallinto-oikeus ovat kieltäneet 2016 ja 2018 suuryhtiön yrittämän valtavan laittoman kaivannaisteollisuuden tuotantolaitoksen perustamisen keskelle luonnonsuojelualueita
- YIT Teollisuus käy voimalla oikeudenkäyntiä KHO:ssa saadakseen jälleen uuden muuksi naamioidun "dumppauspaikan"
- Lue tästä lausumasta miten asiat saivat alkunsa Peltomäen aikakaudella ja miten YIT järjestää laittomia kaatopaikkoja Länsi-Vantaalle eli mistä yritettävässä ns. "louhoksessa" on tosiasiallesti kysymys: Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 16.10.2019 >>

Vaasan hallinto-oikeus 14.9.2018
OIKEUS ON VOITTANUT:
YIT (ent. Lemminkäinen) HÄVISI OIKEUDENKÄYNNIN VAASASSA, Pääkaupunkiseudun viherkehälle ja luonnonsuojelualueille ei saa avata uutta kaivannaisteollisuuden tuotantolaitosta

Vaasan hallinto-oikeus on päättänyt 14.9.2018 pitää Vantaan kaupungin 14.12.2016 juridisen ja useiden lakien vastaisena kielteisen päätöksen voimassa: Lemminkäinen/YIT ei saa lupaa avata uutta kaivannaisteollisuuden tuotantolaitosta keskelle Pääkaupunkiseudun viherkehää ja Vantaan luonnonsuojelualueita. Suuryhtiön hanke estäisi alueidenkäyttöä kaavassa osoitetttuihin laillisiin tarkoituksiin eikä haittaa ei voi poistaa millään lupamääräyksillä. "Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoo, että ympäristöluvan myöntämiselle ei ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:n 2 momentin, 41 §:n 1 momentin ja 42 §:n 2 momentin säännösten perusteella ole edellytyksiä. Valitus on siksi hylättävä."

- Yle Radio Suomi 1.10.2018: 10 vuoden selvitystyö käänsi asiat. Asiantuntijatyöryhmä listasi hankkeen kieltoperusteet jo 2009 ja 2010, mutta kesti lähes 10 vuotta, kunnes Vaasan hallinto-oikeus vahvisti saman juridisesti. Kaksi juridista päätöstä (Vantaa 16.12.2016 ja Vaasan hallinto-oikeus 14.9.2018): Lemminkäinen / YIT ei saa pilata luonnonsuojelualueita, viherkehää ja Vantaan ja Nurmijärven kuntien alueidenkäyttöä >>
- Yle Uutiset 1.10.2018: "Vantaalla ja Nurmijärvellä toimiva asukasaktiivien ryhmä näyttää onnistuneen asiassa, jota harva uskaltaisi tai viitsisi edes yrittää. Lemminkäinen Infra Oy (nykyään YIT Infra) on yrittänyt yli kymmenen vuoden ajan saada lupaa kaivannaisteollisuuden tuotantolaitokselle, joka sijoittuisi kahden luonnonsuojelualueen läheisyyteen..." "Vastaavaa tapahtuu koko ajan muuallakin maassa, sen täytyy muuttua" >>
- HS 20.9.2018: "Lemminkäinen hävisi kiistan Riipilän metsästä – Louhintavalitus meni nurin hallinto-oikeudessa" >>
- Vantaan Sanomat 30.9.2018: "OIKEUS "Asukkaiden louhostaistelu on nyt ohi – "Suuryritys pani meidät 10 vuoden pakkotyöhön” "Asukkaat toteavat tehneensä työn, joka kuuluisi valtiolle." >>

Tiedote 23.5.2017
PELTOMÄEN AIKANA SALAISELLA SOPIMUKSELLA ALKUUN PÄÄSSEET VAKAVAT ONGELMAT JATKUVAT VANTAALLA
LEMMINKÄINEN HAASTANUT VANTAAN KAUPUNGIN JA YHTEISKUNNAN OIKEUDENKÄYNTEIHIN JA AJAA EDELLEEN VALTAVAA AVOLOUHOSTA LUONNONSUOJELUALUEILLE KESKELLE PÄÄKAUPUNKISEUDUN VIHERKEHÄÄ
- Lemminkinen on haastanut Vantaan kaupungin sekä Vaasan hallinto-oikeuteen että Helsingin hallinto-oikeuteen, saadakseen yhtiöltä 14.12.2016 kielletyt luvat yhtiön jyräämälle kiistanalaiselle avokivikaivokselle luonnonsuojelualueiden keskelle Vantaalla
- Lemminkäinen käy lisäksi kaikin voimin oikeudenkäyntiä KHO:ssa Riipilän metsän luonnonsuojelualueen poistamiseksi yhtiön suunnitelmien "edestä"
Molemmat asiat liittyvät Peltomäen aikakaudella ja Peltomäen alaisuudessa tehtyyn salaiseen sopimukseen Lemminkäisen kanssa. Lue lisää lausumasta Vaasan hallinto-oikeudelle: >>
- Peltomäen alaisuudesta asti asioita hoitaneen Vantaan "yrityspalvelujohtajan virka lakkaa", ja "Leea Markkula-Heilamo on siirtymässä muihin tehtäviin":
HS 8.5.2017 uutinen: >>

Tiedote 14.12.2016
VANTAA EVÄSI LEMMINKÄISEN LUPAHAKEMUKSET
Vantaan ympäristölautakunta juridisena lupaviranomaisena kielsi jyrkästi Lemminkäisen hankkeen luvat 14.12.2016 useiden eri lakien sekä kaavoituksen vastaisina.

Tiedote 18.3.2016 ja
2.2., 8.2., ja 24.2.2016:
LEMMINKÄINEN RÄJÄYTTÄÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN VIHERKEHÄN?
Mielipiteiden lähetysaika on päättynyt. Vantaan ympäristölautakunta päättää Lemminkäisen hankkeen luvista kevätkesän 2016 aikana.

ASIAA KOSKEVIA TIEDOSTOJA:
Kartta, luonto ja kaavoitus >>
Asutus ja oikeusturva >>
Tiedotustilais. tiivistelmä 23.2. >>
Tiedotustilaisuuden kartat 23.2. >>
Ulkoilureittialoite 2009, kuvia >>
Nakertaja. P. Sairasen filmi >>

AUDITOIVA LAUSUNTO 3)
Työryhmän kolmas lausunto, koskien haettuja lupia on
luettavissa tästä 18.3.2016 >>

LEMMINKÄINEN INFRAN VALTAVAN 20 ha AVOKIVIKAIVOKSEN LUPAHAKEMUKSET KÄSITTELYSSÄ
Ohi: tiedotustilaisuus 23.2. klo 18
Lue: kuulutusaineisto alempana
Ohi: mielipide 4.3. mennessä
Suoraan Vantaan kirjaamoon >>

SUURI KAIVOS VANTAALLE?
Lemminkäisen kivikaivos >>

Lemminkäinen Infra hakee lupia perustaa valtava avokaivos suoraan pääkaupunkiseudun viherkehälle ja maakunnallisen viherväylän päälle. Valtava avokaivos katkaisi maakunnallisen ekologisen käytävän ja tuhoaisi pääkaupunkiseudun viherkehän. Königstedtin vuoren äärimmäisen kiistanalainen avokivikaivoshanke Riipilässä Vantaan ja Nurmijärven rajalla on kuulutettu ja lupavaiheessa. Lukuisten kysymysten vuoksi asiasta järjestetään tiedotustilaisuus Seutulan koululla (Katriinantie 60, 01760 Vantaa), ti 23.2. klo 18. Tilaisuuteen kutsutaan myös päättäjiä ja virkamiehiä vastaamaan kysymyksiin. Laaja asukasyhteistyöryhmä piti aiheesta pikakokouksen ma 1.2. illalla, mukana on useita yhdistyksiä Vantaan ja Nurmijärven alueelta:
LAAJA ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄ
- Seutulan Kyläyhdistys ry
- Syväojan Omakotiyhdistys ry
- Reunan Omakotiyhdistys ry
- Keimolan Omakotiyhdistys ry
- Männikköläiset ry
- Metsäkylän ja Lammintien asukk.
- Toivola-Seura ry
- lisäksi muita tahoja ja asiantuntijoita
Työryhmä tekee asiasta jaettavan tiedotteen ja ohjeistuksen muistutusten tekemiseen.

Perusteellisesti tehty hankkeen auditointi eroaa ratkaisevasti yhtiön esittämistä väitteistä ja yhtiön teetättämistä ja maksamista papereista, jotka antavat asiasta aivan eri kuvan mitä huolellisesti tehty Lemminkäisen teetättämien asiakirjojen arviointi on osoittanut:

AUDITOIVA LAUSUNTO 1)
2.10.2009, lausunto (PDF) >>
Yhden sivun tiivistelmä 1) (pdf)
2.10.2009, liitteet (PDF) >>

AUDITOIVA LAUSUNTO 2)
11.6.2010, lausunto (PDF) >>
Yhden sivun tiivistelmä 2) (pdf)

AJANKOHTAINEN KAKKONEN
22.12.2009, tv-raportti >>

VIHERKEHÄ MAAKUNTAKAAVAAN
11.3.2011, esitys >>

TIETOA HANKKEESTA
Lisätietoa vaiheista >>

LÄHETÄ MIELIPIDE TÄSTÄ
Suoraan Vantaan kirjaamoon >>

YHTIÖN LUPAHAKEMUKSET 2016:
KUULUTUSAINEISTO n. 600 SIVUA
Tästä näette aineiston, joka tulee määrittelemään pääkaupunkiseudun viherkehän sekä kahden suuren kunnan tulevaisuuden Vantaan ja Nurmijärven rajaseudulla, 24 km eduskuntatalolta olevalla luonnonsuojelualueiden ketjulla. Yhtiön mittatilaustyönä teetättämät ja maksamat paperit ja "selvitykset" vääristelevät asioita. Paperit on maksanut ja teetättänyt Lemminkäinen Infra Oy. Lupahakemukset liitteineen ovat noin 600 sivua. Vain virastossa oleva valtava aineisto nyt digitoitu ja alla jokaisen nähtävillä ja arvioitavana. Huomioitavaa on, että hanke sijoittuu suoraan maakunnalliselle viherväylälle, jopa 1 cm päähän luonnonsuojelualueista ja keskelle asutusta, ja kaiken lisäksi koko kaivos olisi aivan turha: kiviaineksista ole edes pulaa. Luonto, suojelualueet ja pääkaupunkiseudun viherkehä tuhoutuisivat. Lähivaikutusalueella on satoja asukkaita. Aluetta ei ole kaavoituksessa varattu kivenottoon. Ellette halua suurta avokivikaivosta keskelle luonnonsuojelualueita ja asutusta keskelle pääkaupunkiseutua, 24 km eduskuntatalolta, on aika toimia. Hankkeesta olisi pelkkää haittaa kaikille muille, myös alueen kunnille. Miten tämän hankkeen voi vielä estää? Yhtiö on onnistunut jopa pienentämään kaupungin omistamaa luonnonsuojelualuetta ja saattamaan sen outoon valoon. Yhtiön teetättämä YVA-selostus on epäluotettava, antaessaan tahallisesti jopa satakertaisesti väärän käsityksen aivan keskeisistä asioista. Huolellinen auditointi yhtiön maksamasta YVA-selostuksesta avautuu ylempänä tällä sivulla olevista linkeistä. Kansalaisten ja lautakuntalaisten ja päättäjien on kova työ auditoida suuryhtiön teetättämien papereiden ja selvitysten paikkaansapitävyyttä. Päättäjät tekevät päätöksen kaivoksesta pääosin näiden papereiden "tietojen" pohjalta. Asiantuntijoita ja kansalaisia pyydetään tutustumaan aineistoon ja lähettämään hanketta, sitä koskevia yhtiön väitteitä ja sen selvityksiä auditoivia muistutuksia, sekä mielipiteitänne tällaisesta, Vantaan kirjaamoon (4.3. mennessä):
Suoraan Vantaan kirjaamoon >>
Hankkeen vaiheista >>
Yhtiön teetättämät lupapaperit >>

Tiedote 26.1.2016:
MAAKUNTAKAAVOITUS KÄYNNISSÄ

Vaikutamme parhaillaan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaan. Vantaan kaupunki on lausumassa kaavoituksesta ja viherväylän säilymisen varmistamisesta ns. Kehä IV:n (maantie 152) suunnittelussa. Nurmijärven Klaukkalan osayleiskaava on valmistunut. Lemminkäisen ns. Syväojan / Jäppilän tilan louhoshanke kariutui. Vantaa vastusti Lemminkäisen avokivikaivossuunnitelmaa pääkaupunkiseudun viherkehälle, noin 22 km Eduskuntatalolta. Suurempi Lemminkäinen Infran Königstedtin vuoren hanke Riipilässä on kiistanalaisessa lupavaiheessa. Lemminkäinen Infra Oy on esittänyt yhteiskunnan omistaman, Vantaan kaupungin omistaman Riipilän metsän luonnonsuojelualueen poistamista. Tällä teolla Lemminkäinen on onnistunut saattamaan Riipilän metsän rauhoitetun luonnonsuojelualueen perusteettomasti outoon valoon. Yhtiö yrittää saada valtavan avokivikaivoksen kahden luonnonsuojelualueen väliin, ja kolmen luonnonsuojelualueen keskelle, ja keskelle Vantaan ja Nurmijärven kyliä.

Päivitetty 1/2016:
TÄMÄ LEMMINKÄISEN JÄPPILÄN TILAN HANKE KARIUTUI
Tiedote 5.10.2011, 25.11.2011 ja uusi lausunto 20.12.2011:
LEMMINKÄISEN KAKSI KIISTELTYÄ LOUHOSHANKETTA LUPAVAIHEISSA, KAAVANVASTAISESTI KESKELLÄ SATOJA KOTEJA JA VIHERVÄYLÄÄ

1) Jo kertaalleen kielletty ns. Syväojan / Jäppilän tilan louhoshanke on palannut Vaasan ja Hgin hallinto-oikeuksien kautta lupavaiheisiin muotoseikan vuoksi. Kuulutukset päättyivät 20.12.2011. Lupakäsittely arviolta helmi-maaliskuussa 2012: päättävä elin on Vantaan ympäristölautakunta.
Jäppilän lausunnot ja käsittelyvaiheet >>
Syksyn 2011 kuulutukset ja Lemminkäisen maksamat paperit >>
Asukkaiden lausunto Jäppilästä 20.12.2011 >>
Kirje vantaalaisille päättäjille 20.12.2011 >>

2) Lisäksi Riipilän Königstedtinvuoren valtavan louhoshankkeen lupahakemukset on jätetty. Vantaan kaupunki on perunut lokakuussa 2011 aikaisemia aiesopimuksia vuodelta 2009, joiden nojalla suunnitelmat pääsivät etenemään. Perutun sopimuksen johdosta hankealueelle ei ollut tieyhteyttä. Maanotto- ja ympäristöluvat ovat käsittelyssä, mutta tieyhteyden puuttumisen ansiosta asiaa ei kuulutettu kunnes alkuvuonna 2016. Luvat käsittelee Vantaan kaupungin ympäristölautakunta. Katso lisätietoa >>

ULKOILUREITTI EHDOLLA MARJA-VANTAA-KILPAILUSSA
Laaja asukasyhteistyöryhmä ja "Königstedtin kunnailla -ulkoilu- ja kulttuurireitti sekä mobiilipalvelu" >>
...osallistui tähän kilpailuuun >>

YMPÄRISTÖN KEHITTÄMISRAHASTO
Arvokkaan seutukunnan myönteistä kehitystä tukemaan ja seutua uhkaavia ympäristötuhoja torjumaan on perustettu rahasto >>

YIT:n AURINKOKALLIO KHO:SSA
Seutulan Kyläyhdistys ry:n ja YIT:n eriävät kannat ovat tulkittavina KHO:ssa. Asukasyhdistykset antoivat vastaselvityksen 13.6.2011. Aurinkokallion piti olla maisemoitu ja toiminnan päättynyt jo yli 10 vuotta sitten. "Kauniisti maisemoitu..." >>

KHO:N MERKITTÄVÄ PÄÄTÖS
Päätös KHO 2011:48 eräästä kivenottokiistasta Hyvinkäällä ns. Ohkolan / Kaukaisten alueella.
KHO:n päätös 23.5.2011 >>

MAAKUNTAKAAVAN LUONNOS,
MIELIPIDE LÄHETETTY
Luonnos Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta oli nähtävillä 17.6.2011 asti. Königstedtin kunnaat sijoittuvat tämän kartan alueelle seudulle, johon suunnitellaan muutoksia. Kaavaselosteet näkee tästä. Asukasyhdistykset lähettivät mielipiteen luonnoksesta Uudenmaan liittoon lausuntoajan puitteissa.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
VIHERKEHÄ MAAKUNTAKAAVAAN
Lausuntotyöryhmä teki 15.3.2011 esityksen pääkaupunkiseudun viherkehän nostamiseksi ja merkitsemiseksi Uudenmaan maakuntakaavoituksessa. Esitys yhdistäisi lännen "Nuuksion" ja idän "Sipoonkorven", satelliittikuvistakin yhä maallikonkin näkemällä vihreällä linjalla. Jollei viherkehää pian varata kaavaan, monet infrahankkeet tekevät sen tulevaisuudessa mahdottomaksi / estävät yhteyden. Esitys maakuntakaavaan >>

LEMMINKÄISEN AJAMA AVOKIVIKAIVOSHANKE UHKAA RÄJÄYTTÄÄ KÖNIGSTEDTIN VUOREN
Salassa valmisteltu valtava 70 hehtaarin avokivilouhos tuhoaisi arvomiljöön, luonnonsuojelualueet sekä tärkeän maakunnallisen viherväylän Nuuksiosta ja Espoosta Vestraan, Syväojalle, Lamminsuolle, Riipilään ja Keski-Uudellemaalle. Louhoshankkeen lähivaikutusalueella on yli 240 taloa ja pihapiireistä olisi vain 160 metriä valtavaan avokaivokseen. Uusinta tietoa >>

EU:N ANKARASTI SUOJELEMA
KIRJOJOKIKORENTO RIIPILÄSSÄ
Harvinainen korento kuvattu Lemminkäisen kivilouhoksen hankealueen luonnossa heinäkuussa 2010, katso upeat valokuvat >>

VIRANOMAISEN ESITELMÄ
LOUHOSASIAN ETENEMISESTÄ
Tässä Lemminkäisen jättimäistä kivikaivoshanketta koskevassa yleisötilaisuudessa to 6.5.2010 esitetty yhteysviranomaisen esitelmä (PowerPoint, 0,47 MB) >>

TUTUSTU JÄTTILOUHOSHANKKEEN YVA-SELOSTUKSEEN Lemminkäisen lukuun palkattujen konsulttien laatima jäittlouhoshankkeen YVA-selostus täällä >>

ASUKKAIDEN LAUSUNTO 10.2.2010 oudosta "maankäyttöselvityksestä": "Vantaan virkamiesten laatiman lausunnon "johtopäätökset" ovat hämmentävän täydellisesti vain ja ainoastaan Lemminkäinen Infra Oy:n suunnitelmiin sopivia - miten tämä voi olla mahdollista?"
Asukkaiden lausunto (PDF) >>
Lausunnon liitteet (PDF, 1,0 MB) >>

KATSO! OUTO LUOTEIS-VANTAAN MAANKÄYTTÖSELVITYS
Luontokeitaat tehokäyttöön?
Vestraan 30 000 asukkaan alue?
Jylhät kallioalueet jyrätään?
Riipilän suojelumetsään logistiikkaa?
Tutustu 30.11.2009 päivättyyn
mielenkiintoiseen suunnitelmaan ja selvitykseen tästä >>

TÄSTÄ MEDIALEIKKEISIIN >>
HELSINGIN SANOMAT 31.5.2010 >>
VANTAAN SANOMAT 12.5.2010 >>
HELSINGIN SANOMAT 8.1.2010 >>
VANTAAN SANOMAT 6.1.2010 >>
YLE:N AJANKOHTAINEN KAKKONEN kuvasi Königstedtin kunnailla ja käsitteli tv:ssä pääkaupunkiseudun kivilouhostilannetta ti 22.12.2009, katso juttu tästä >>
- KIVIYHTIÖIDEN ETUJÄRJESTÖN VÄITTEITÄ HESARISSA 31.12.2009
Rakennusyritysten edunvalvoja Rakennusteollisuus RT on "yllättäen huolissaan kivipulasta" - jota ei Ajankohtaisen kakkosen ohjelman eikä asukkaiden lausuntotyöryhmän selvityksen mukaan ole. Etujärjestön vallankahvassa ja jäsenyhtiönä häärii vahvasti Lemminkäinen: 31.12. >>

OSALLISTU KIVISTÖN SUURALUEEN ASUKASFOORUMIIN ti 11.10. klo 18
Mukana kaupungin päättäjät >>

MARJAN PÄIVÄN JUHLA su 14.8.2011
Juhlat uudella Kanniston koululla klo 13-17. Ruokaa, musiikkia, esiintyjiä, tietoa alueen kehityksestä ym. Mm. kaupunginjohtaja Jukka Peltomäki, sekä Strangers ja Meiju Suvas esiintyvät. Vapaa pääsy! Järjestää: Vantaan kaupungin Marja-Vantaa -projekti ja Marja-Verkko >>

ELOJUHLAT la 20.8.2011
Seutulan Elojuhlat lauantaina 20.8.2011 klo 11-15 Königstedtin koululla. Perinteinen toritapahtuma, jossa on tarjolla mm. hirvikeittoa, muurikkalettuja, grillimakkaroita, kahvia, virvokkeita, arpoja jne. Tanssiyhtye Bailaset esiintyy. Vapaa pääsy, tervetuloa kaikki! Järjestelyjä tukee Kivistön aluetoimikunta. Järjestää: Seutulan Kyläyhdistys ry.

KYLÄJUHLAT 14.5.2011
Seutulan Kyläjuhlia vietettiin lauantaina 14.5.2011 klo 12-15 Königstedtin koululla. Tapahtuma oli osa Vantaan kaupunkijuhlaa.

KYLÄJUHLIA VIETETTIIN 15.5.2010
Seutulan Kyläjuhlia vietettiin lauantaina 15.5. klo 14-17 Seutulan VPK:n talolla! Tilaisuus oli >>

VALOKUVAUSKILPAILU
Katso lisätiedot ja ohjeet täältä: Osallistu kuvakilpailuun >>

SIVUSTON KEHITYS JATKUU
Tietoja ja linkityksiä täydennetään ja uusia sivujen osioita avautuu pian. Esimerkiksi kustakin luontokohteesta tullaan julkaisemaan oma esittely.

ELOJUHLAT KÖNIGSTEDTIN
KOULULLA 15.8.2009
Perinteisiä elojuhlia vietettiin jälleen Seutulan historiallisessa miljöössä.

UUSI RENGASMAINEN ULKOILU- JA KULTTUURIREITTI YHDISTÄMÄÄN KYLÄMILJÖÖT JA LUONTOKOHTEET?
Monipuolisen maisemareitin varrella vuorottelevat kumpuilevat jukolaiset metsät, vehreät vantaanjokiset laaksot, idylliset kylämiljööt ja jylhät jyrkkärinteiset vuoret. Aloite >>.

Warning: Undefined array key "pg1" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 66

Warning: Undefined array key "pg2" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 70

Warning: Undefined array key "pg3" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 74

Warning: Undefined array key "pg4" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 78

Warning: Undefined array key "pg5" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 82

Warning: Undefined array key "pg6" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 86

Warning: Undefined array key "pg7" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 90

Warning: Undefined array key "pg8" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 94

Warning: Undefined array key "kerays" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 99

Warning: Undefined array key "medialeikkeet" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 103

Warning: Undefined array key "kj" in /var/www/fs2/27/konigste/public_html/index.php on line 107
www.konigstedt.info